Абітурієнтові

 

Студенту

 
 

Викладачі

 
 

Наукова робота

 
 

Галерея

 
 

Форум

 
     
 
       
 

Основні напрямки наукової діяльності:

       
 
 • Виконання планів наукових досліджень
 • Збір матеріалів відповідно до теми кафедральних досліджень
 • Участь професорсько-викладацького складу у конференціях, форумах, симпозіумах
 • Публікації статей, тезисів доповідей на конференціях
 • Видання навчально-методичної літератури
 • Рецензування наукових та навчально-методичних робіт
 • Керівництво науковими дослідженнями студентів
 • Участь професорсько-викладацького складу і студентів у творчих виставках
 • Організація викладачами кафедри персональних виставок
 

Виконання планів наукових досліджень

 
На кафедрі виконується науково-дослідна робота за напрямком: «Дизайн Півдня України в контексті художньо-проектної культури», за якою виконуються роботи за тематиками: «Формування професійного мислення спеціаліста в напрямку загальної концепції розвитку кафедри дизайну ХНТУ, як регіонального центру», «Текстильні об’єкти у середовищі», «Оптимізація змісту і організацій підготовки дизайнерів у технічному університеті», «Особливості формування художньо-проектної культури ХІХ – ХХ ст. на Півдні України», «Розробка, дослідження та впровадження нових інформаційних технологій в дизайні».

За останні 3 роки кількість викладачів з науковими ступенями збільшилася на 18%. Захистили дисертації викладачі Полєтаєва Г.Н., Зуб П.М. 16 грудня 2008 старший викладач кафедри Фефелов А.О. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, на початку 2009 року планується розгляд документів на засіданні ВАК України. Два викладачі кафедри навчаються у аспірантурі Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Збираються матеріали для дисертаційних робіт викладачами С.І. Афанасьєвою, Т.В. Ритовою, В.І. Ткачуком, С.П. Шейником, О.О. Маховою, В.В. Кармановою.
В наукових дослідженнях беруть участь всі штатні працівники кафедри, а також студенти.
 
 

Результатом науково-дослідної роботи за звітній період є:

 • патентів - 2;

 • видання наукових статей – 81;

 • участь у наукових конференціях – 45 (в тому числі міжнародних–13);

 • робота над дисертаціями – 6;

 • захист дисертацій – 2;

 • керівництво науково-дослідною роботою студентів – 5