Абітурієнтові

 

Студенту

 
 

Викладачі

 
 

Наукова робота

 
 

Галерея

 
 

Форум

 
     
 

Умови прийому

 

Іспити

 

 
     
 

Умови прийому

 

     
 

1

На перший курс, спеціальності "Дизайн", приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають повну загальну середню освіту.
 
 

2

ХНТУ готує фахівців за напрямом „Мистецтво": освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр - 4 роки навчання; спеціаліст - 1 рік навчання.
 
 

3

Абітурієнти зараховуються до ХНТУ на конкурсній основі - за сумою балів набраних при проходженні творчого конкурсу та балів з української мови і літератури та історії України за стандартною шкалою сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти .
 
 

4

Творчий конкурс з малюнку, живопису та композиції проводиться за програмами спеціальних кафедр Харківського художньо-промислового інституту із спеціальності "Дизайн" (угода про спільну діяльність п. 1.5), та кафедри "Дизайн" ХНТУ (протокол №2 від 23.03.2000 р.), які затверджуються Міністерством освіти та науки України
 
 

5

Творчому конкурсу передує перегляд домашніх робіт абітурієнтів з малюнку, живопису, композиції (необхідність проведення якого вирішується кафедрою «Дизайн»). Особи, які пройшли цей перегляд, мають право подавати документи в приймальну комісію і згідно Статуту університету брати участь в творчому конкурсі.
 
 

6

Оцінка творчого конкурсу з малюнку, живопису, композиції проводиться за системою підрахунку суми балів (сума балів за кожне завдання складається з балів, які виставили в індивідуальному порядку члени предметної комісії за стандартною шкалою сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти).
 
 

7

Випускники вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації (коледжів, технікумів, училищ), професійних навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв і загальноосвітніх шкіл, нагороджені золотою (срібною) медаллю, дипломами з відзнакою, приймають участь у творчому конкурсі на загальних підставах.
 
 

8

Особи, що уклали відповідну угоду з ХНТУ, зараховуються на конкурсній основі за сумою  балів творчого конкурсу і результатів зовнішнього оцінювання з української мови та літератури.